BusinessClub Bergentheim

Doelstelling van de BusinessClub Bergentheim​.
Doordat een vereniging helaas niet meer kan bestaan van slechts gelden die beschikbaar komen uit contributies en omdat subsidies vaak verwaarloosbaar zijn, is het nodig om als amateurvereniging financiën beschikbaar te krijgen via secundaire wegen voor b.v. uitbreiding van de accommodatie. De bron van inkomsten is voor een vereniging dermate belangrijk om te kunnen blijven presteren op een behoorlijk niveau en ook om een eigen jeugdopleiding goed gestalte te kunnen geven.
Door middel van deze sponsoring kan men ook andere sponsoren beter leren kennen en daar een band mee te scheppen, kortom het gaat bij deze vorm van sponsoring ook om de "R" van Relaties     
    
Wat bieden wij als v.v. Bergentheim aan de BusinessClub Bergentheim-leden.
Zoals al is geschreven zal een gedeelte van de gelden beschikbaar komen aan de leden van de BusinessClub Bergentheim zelf.
Tevens zal er een vermelding komen van uw bedrijfsnaam op een bord op het Sportpark "Moscou", in de presentatiegids en op de website! Ook krijgt u als lid van de BusinessClub Bergentheim verschillende mogelijkheden tot het deelnemen aan activiteiten. 

De BCB valt onder de Sponsorcommissie en heeft de volgende samenstelling:
Naam Functie
Henry Schutte Voorzitter
Hans Pullen Contractbeheer, uitvoering reclame, etc.
Henk Buitenhuis Afgevaardigde hoofdbestuur
Marjan Huiskes Secretaresse
Richard Timmer Clusterlid - onderhouden en beheren netwerk
Gerjan Timmer Clusterlid - onderhouden en beheren netwerk
Anton Stoeten Clusterlid - onderhouden en beheren netwerk
Henk Buitenhuis Clusterlid - onderhouden en beheren netwerk

VV Bergentheim

Sportpark Moscou
7691 BJ Bergentheim
Sportlaan
0523-231535
Contact opnemen

Vriendenloterij

Vriendenloterij

vv Bergentheim op..

VV Bergentheim op Twitter VV Bergentheim op Facebook test