Contributiebedragen v.v. Bergentheim

Op de ledenvergadering van maandag 3 oktober 2016 zijn de volgende contributie bedragen voor het seizoen 2016-2017 vastgesteld. 
Contributiebedragen v.v. Bergentheim

Nieuwe contributiebedragen per 01-07-2016
Pupil    € 25,07 per kwartaal  
Junior    € 29,44 per kwartaal
Senior    € 51,29 per kwartaal 
Mini Leden    € 16,38 per kwartaal
Donateurs    € 10,92 per kwartaal  
Vrijwilligers    €  5,30  per kwartaal  
Steunend lid    € 16,38 per kwartaal  
Leden 65 +    €   8,20 per kwartaal  
Als er binnen een gezin meerdere kinderen lid zijn dan betaald het derde kind de helft van de contributie en is vanaf het vierde kind geen contributie verschuldigd. Bij de genoemde bedragen is voor de spelende leden 2,00 kledinggeld opgenomen. De contributie wordt geïnd door automatische incasso. Bankrek.nr. NL 10 RABO 0324 96 10 30 

De contributies worden per kwartaal geind. De inningsdata zijn oktober 2016,  januari 2017, april 2017 en juli 2017. De jaarcontributie voor donateurs, steunende leden en vrijwilligers wordt in oktober 2016 geïnd. 

Verder uw aandacht voor het volgende:
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Dit ligt vast in de statuten artikel 13-4. Indien u hier niet aan voldoet is het niet mogelijk om bij een andere vereniging te gaan spelen.

Het aan- en afmelden loopt via de ledenadministratie en dit dient schriftelijk te gebeuren.
(dus niet afmelden via de leider of een bestuurslid, dit kan alleen via de ledenadministratie)

Verder een vriendelijk maar dringend verzoek aan alle leden om adreswijzigingen tijdig door te geven aan de ledenadministratie.
 

VV Bergentheim

Sportpark Moscou
7691 BJ Bergentheim
Sportlaan
0523-231535
Contact opnemen

Vriendenloterij

Vriendenloterij

vv Bergentheim op..

VV Bergentheim op Twitter VV Bergentheim op Facebook test